ولادت با سعادت پادشاه دل های ایران زمین مبارک - هیئت پنج تن آل عبای نوشهر
X
تبلیغات
زولا
 
هیئت پنج تن آل عبای نوشهر
جلسه هفتگی "دوشنــبه ها" ، ساعت ۲۱ در نوشهر->بلوار خیریان -> خیابان شـاهد - کوچه شاهد ۴ تلفن: 374 20 99 0911
معرفی قرآن


  خـسـته، افـتـاده ز پا، آمده زانو می‎زد 

        مـشـکلى داشت به آقاى خودش رو می‎زد

می‎چکید از سر و رویش عرق شرم به خاک  

     مـشـت‎هـا واشده و پنجه به گیسو می‎زد

 

دامـنـى داشـت پر از خاطره تیره و تلخ   

       دسـت در دامـن آن ضـامـن آهو می‎زد

همنوا با در و دیوار در آن عصمت محض 

          کـفـتـرى بـر سر ذوق آمده قوقو می‎زد

پـاک می‎شـد دلـش از غصه ناپاکى‎ها    

     خـادمی داشت در این فاصله جارو می‎زد

فـرصـتى بود و درنگى و بجا مانده هنوز  

        شـعـله‎ اى شعر که در آینه سوسو می‎زد

معرفی هیأت
    معرفی هیأت
ذکر ایام هفته